Joaquim Juncosa Bartoli

Soci-Director

Advocat. Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona 1990-1995

Membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona des del 1996, formant part del Torn d’ofici penal i civil fins al 2020.

Postgrau de pràctica professional de l’advocacia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialització en dret de família i màster en dret matrimonial canònic.

Especialització en Dret Processal Civil.

Especialització en dret de successions, assistint, entre altres clients, com a assessor legal de l’associació espanyola contra el càncer.

Membre de la FLG defensant els drets del col·lectiu LGTBI.

Especialització en adopcions i acolliments.

Especialització en dret immobiliari i gestió patrimonial.

Especialització en dret mercantil i concursal exercint durant vint anys com a professor de dret mercantil acompanyant els alumnes en la creació de projectes empresarials.

Joaquim Juncosa es defineix com un advocat de capçalera que gaudeix acompanyant els seus clients/es en totes les decisions legals que hagin d’anar prenent al llarg de la seva vida, buscant si cal, els professionals especialitzats, que els ajudin a trobar la millor solució jurídica a cada situació. Tot i que gaudeix amb cada plet, està convençut de la necessitat d’arribar a acords.